Piirustus auringosta, pilvistä, puusta ja kirkosta.

TUTUSTU
taustayhteisöihimme

viiva

Lastenkirkko-mediaa julkaisee Lasten ja nuorten keskus ry. Lastenkirkon taustayhteisöjä ovat toimintaa rahoittavat ja kehittämisessä mukana olevat Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat ja muutamat muut kirkolliset toimijat.
Toimintaa linjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Tutustu taustayhteisöihimme:

Kirkko Helsingissä, Pienelle parasta

Kirkko Espoossa

Kirkko Vantaalla

Kirkko muissa kaupungeissa