Tutustu taustayhteisöihimme

Lastenkirkko-mediaa julkaisee Lasten ja nuorten keskus ry. Lastenkirkon taustayhteisöjä ovat toimintaa rahoittavat, kehittämisessä mukana olevat Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat ja muutamat muut kirkolliset toimijat. Toimintaa linjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Taustayhteisömme:
Mukana olevat Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: