Lasten ja nuorten keskus logo

Tutustu taustayhteisöihimme

Lastenkirkko-mediaa julkaisee Lasten ja nuorten keskus.

Lastenkirkon taustayhteisöjä ovat toimintaa rahoittavat ja kehittämisessä mukana olevat Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat, Ev. lut. kirkon Kirkkohallitus, Suomen Pyhäkoulun Ystävät SPY sekä STEP-koulutus. Lastenkirkon toimintaa linjaa ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

Taustayhteisömme:
Mukana olevat Suomen ev.lut. kirkon seurakunnat: