Lastenkirkon materiaalien lisensiointi verkkosivuilla

Lastenkirkko-medialla on oikeus käyttää tuottamiaan aineistoja toiminnassaan ja luovuttaa eteenpäin sisältöjen käyttöoikeus ei-kaupalliseen käyttöön. Tekijänoikeudet ovat edelleen kirjoittajilla, kuvittajilla ja säveltäjillä.

Suomen ev. lut. kirkon seurakunnat ja toimijat, voivat käyttää materiaalia kunkin materiaalin yhteydessä määritellyllä tavalla. Joitakin materiaaleja, kuten rastipolkuja on mahdollista muokata ja markkinointiin tarkoitettuja kuvia käyttää seurakunnan itse tuottaman tekstin yhteydessä.

Pidämme tärkeänä, että muokattua aineistoa käytetään Turvallinen seurakunta -asiakirjan mukaisesti toteutettavan toiminnan yhteydessä.

Lisätietoja:
Anita Ahtiainen, anita.ahtiainen@lastenjanuortenkeskus.fi