Piirustus auringosta, pilvistä, puusta ja kirkosta.

Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa

viiva

Yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa on tärkeää antaa tilaa lasten omille kysymyksille ja ihmettelylle myös uskontoon ja katsomukseen liittyvissä asioissa. Yleissivistävässä katsomuskasvatuksessa kaikkia katsomuksia tarkastellaan tasaveroisina. Tukea katsomuskasvatuksen toteuttamiseen löydät Katsomuskasvatus-sivustolta.

Varhaiskasvatuksessa ohjaajien on tärkeää arvostaa lapsen perheen omaa katsomusta ja tehdä kaikille lapsille tutuksi omassa elämänpiirissä vaikuttavia ilmiöitä. Evankelis-luterilaisen uskonnon osalta varhaiskasvatuksen henkilökunta voi poimia Lastenkirkon sisällöstä lapsia kiinnostavia asioita ja tutustua niihin lasten kanssa keskustellen. Yhteistyön eri puolia linjataan Kumppanuuden korit esitteessä, johon voit tutustua täällä.

Mikä on Lastenkirkko-media?

Lastenkirkko-mediaa julkaisee Lasten ja nuorten keskus ry, joka on Suomen ev. lut. kirkon seurakuntien palvelujärjestö.

Lastenkirkko rohkaisee toimimaan, ilmaisemaan tunteita, olemaan kaveri, hiljentymään, kyselemään ja tutkimaan elämän ilmiöitä maan ja taivaan väliltä. Lastenkirkko-median julkaisukanavia ovat

Lastenkirkon YouTube-kanavan videot virittävät ihmettelyyn

Kymmenet Suomen ev. lut kirkon seurakunnat tuottavat sisältöä Lastenkirkon YouTube kanavalle, jota kutsutaan Lastenkirkon tunnetuimman hahmon mukaan myös Päkän kanavaksi. Kanavalla on useita soittolistoja. Kumppanuuden korien mukaan nimetyt soittolistat auttavat hahmottamaan sisältöä yhteistyön näkökulmasta. Koska kanavalla on paljon ylläpitäjiä, toivomme saavamme paljon palautetta soittolistojen sisällöstä. On tärkeää sekä kiittää ja kannustaa tekijöitä, että huolehtia siitä, että soittolistan sisältö vastaa yhteistyön periaatteita.

Lastenkirkko.fi -sivustolla on runsaasti tehtäviä ja videoita

Myös Lastenkirkko.fi sivustolta löytyy sisältöä, jota voi hyödyntää yhteistyössä. Tulostettavissa puuhissa on tehtäviä, joilla tutustua esim. kristillisiin juhliin tai saada tsemppiä hyvään kaveruuteen.

Pelaa Tutkimuspartion kanssa -ohjelmapaikalla saa Tuulin, Toivon, Toimin ja Taiton kanssa tutkia ihmiskehoa ja luonnon ilmiöitä. Tehtävissä on mukana tietoa ja myös nokkeluutta harjoittavia pieniä pelejä. Tehtävät ovat syntyneet ekaluokkalaisten ideoista iltapäiväkerhossa. Nämä tehtävät kuuluvat kumppanuuden korien näkökulmasta neljänteen “Kasvun ja hyvinvoinnin tuki”-koriin.

Päkän päivä -sovellus

Päkän päivä sovellus on 3-6-vuotiaille tehty mobiilipeli, jossa pieni lapsi saa harjoitella arjen taitoja Päkä-lampaan ja Pulmu-kyyhkyn kanssa. Pelin sisältö on kristillinen siten, että arjen taitoihin lasketaan mukaan myös rukous. Kumppanuuden korien näkökulmasta Päkän päivä kuuluu siis kolmanteen eli “Uskonnolliset tilaisuudet” koriin.

Anna palautetta!

Kuinka Lastenkirkko-media onnistuu tukemaan seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen yhteistyötä?

Palautelomake