Piirustushaaste #Ystävä #Ystävyys

Kevättalvi ja kevät on erityistä ystävyyden aikaa. Koko vuoden on meneillään Yhteisvastuu-keräys, jonka idea on täynnä ystävyyttä. Pandemia on ollut vaikeaa aikaa lapsille ja nuorille niin Suomessa kuin maailmallakin. Yhteisvastuukeräyksen teema ”Lahjoita mulle huominen” kannustaa osallistumaan keräykseen, josta saatavilla varoilla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Pienikin lapsi osaa tehdä kaikkein tärkeimmän asian eli olla hyvä ystävä. Piirustushaasteessa lapset saavat tuoda esiin ystävyyden merkitystä ja erilaisia tapoja olla ystävä.

#Ystävyys piirustushaaste jatkuu Lastenkirkossa koko kevään 28.5. eli helluntaihin asti. Saapuneita piirustuksia voi tutkia Lastenkirkon galleriassa ja somekanavilla. Piirustusten lähettäneiden lähettäneiden kesken arvotaan helluntain jälkeen kolme 50 euron arvoista kirjalahjakorttia Lasten Keskuksen kirjakauppaan.

Kuvat ryhmäsi piirustuksista voi lähettää kerralla sähköpostilla osoitteeseen lastenkirkko@lastenjanuortenkeskus.fi. Kuhunkin piirustukseen tulee liittyä julkaisulupa lapsen huoltajalta. Voit pyytää luvan huoltajilta antamalla heidän täyttää tiedot oheiseen lomakeeseen ja lähettää valmiista lomakkeista kuvat sähköpostin mukana. Vaihtoehtoisesti voit pyytää huoltajia itse lähettämään kuvan ja luvan Piirustushaaste-sivulla.