Suu-rim-man kalan met-säs-tys
Toimi, Tuuli, Taito ja Toivo tut-ki-vat miten vatsa toimii.
Syö-mi-nen panee ruu-an-su-la-tus-ko-neis-ton päälle. Mitä sit-ten ta-pah-tuu?

Mitä tuli syötyä?
Ruuan matka on jän-nit-tä-vä.
Kuun-te-le ta-ri-na ja et-si var-joil-le oi-ke-at parit.

Ota kakka kiinni!
Mitä ruu-al-le tapahtuu, kun se menee suuhun.
Kuun-te-le ta-ri-na ruuan mat-kas-ta. Testaa no-peu-te-si. Saatko vei-ja-rin kiinni?

Nap-paa li-kai-nen as-ti-a
Taito tietää mistä vika vat-sas-sa johtuu.
Lue ja kuun-te-le ta-ri-na ja auta tis-kaa-maan li-kai-set as-ti-at.

Ku-mi-an-kan met-säs-tys
Toimi, Tuuli, Taito ja Toivo tut-ki-vat mitä suulla voi tehdä.
Sel-vi-tä teh-tä-vät ja pelaa ku-mi-an-kan met-säs-tys-pe-li-ä.

Apua! Ham-mas-peik-ko-ja!
Kuinka monta ham-mas-ta si-nul-la on?
Testaa myös no-peu-te-si. Kuinka monta ham-mas-peik-ko-a saat kiinni?

Kir-jai-met se-kai-sin
Toimin hattu len-näh-ti ulos ik-ku-nas-ta.
Sel-vi-tä oi-ke-at kir-jai-met ja auta Toimia löy-tä-mään hat-tun-sa.

Et-sin-tä-par-ti-on et-sin-tä-pe-li
Taito tietää monta faktaa suusta.
Lue ja kuun-te-le ta-ri-na ja pelaa et-sin-tä-pe-li-ä.

Tu-los-ta ja vä-ri-tä
Klik-kaa kuvaa ja avaa tu-los-tet-ta-va tie-dos-to uu-teen ik-ku-naan.
Voit pyytää ai-kui-sel-ta apua.


Takaisin etusivulle