Tulostuspuuhat

VÄ-RI-TYS-KU-VI-A

Tu-los-ta ja vä-ri-tä ku-vi-a.

Minä lapsi pienoinen, aamuin illon rukoilen
Jumala siunaa kaikkia rakkaita ja minua
Avaa suu
Väritetään yhdessä
Piirretään yhdessä
Tuulin tunnepuuhat
Keksi kertomukseen vuorosanat ja väritä kuvia
Taiton puuhat