Aasipeli
Aasi on Jee-suk-sen tärkeä ka-ve-ri.
Kun Maria o-dot-ti Jeesus-vauvaa,
hänen piti kul-ke-a pitkä matka Na-sa-re-tis-ta Bet-le-he-miin.
Aa-sis-ta oli paljon apua ta-va-roi-den kul-jet-ta-mi-ses-sa.
Kun Jeesus meni Je-ru-sa-le-miin vii-mei-sen kerran, hän tar-vit-si aasin rat-suk-seen.
Pe-lis-sä sinun pitää rap-sut-taa ja ruok-ki-a aa-si-a so-pi-vas-ti,
jotta se jaksaa kul-ke-a mah-dol-li-sim-man pitkän matkan.


Takaisin etusivulle