Päkän postilaatikko

Ee-ri-kan ta-ri-na

Ker-tun ta-ri-na

Ada-Emilian ta-ri-na

Tai-min ta-ri-na

Ta-lot hie-kal-la ja kal-li-ol-la

Hil-jan ta-ri-na

Sil-jan ja Sai-jan ta-ri-na

Mat-ka Jee-suk-sen luo

Jee-sus siu-naa lap-sia

Jee-sus puis-tos-sa

Tuh-ka-kes-ki-viik-ko ja ys-tä-vän-päi-vä

Jee-sus tu-lee

Lun-ta ja lap-sia

Tont-tu

Mi-nuu-tin jout-sen

Il-ta-ru-kous

Syk-sy

En-ke-li ta-lut-taa