Pulmu ja Päkä rakentavat rauhaa

Pulmu ja Päkä kirkossa

Pulmu ja Päkä kirkossa

Mietintätehtävä

Teh-dään hy-vää!

Teh-dään hy-vää

Mi-ten teh-dä hy-vää?

Auta Pä-kää

Auta sii-voa-maan

Rii-te-lyä ja so-vit-te-lua

Tiuk-ka päi-vä

Et-si e-roa-vai-suuk-sia

Pulmu ja Päkä rakentavat rauhaa

Ku-in-ka mon-ta ki-el-tä o-saat?

Lei-ki-tään-kö kou-lu-a?

Osaat-ko pu-hua koi-raa?

Se jo-ka ha-lu-aa hy-vää, kan-nat-taa teh-dä si-tä

Reilua vai tyhmää

Kuun-te-le ker-to-mus

Rei-lua vai tyh-mää?

Pulmu ja Päkä rakentavat rauhaa

Kuinka monta kieltä osaat?

O-saat-ko sa-na-ton-ta ki-el-tä?

Sok-ke-lo-pe-li

O-saat-ko pu-hu-a koi-raa?

Ta-vat-kin ovat kie-li-ä.