Yy, kaa, koo lauletaan!


Vautsi-vauva


Syys-ret-ki

Pä-kän ja Pul-mun kirk-ko-het-ki

Kat-so, kat-so! lau-le-taan mus-ta-saa-res-sa

Ke-sä-muis-to-ja Mus-ta-saa-res-sa

Tu-le kans-sa-ni

Ris-ti ja pää-si-äi-nen

Men-kää mait-ten ää-riin saak-ka

Suu-rem-man suo-jas-sa

Ai-ka on

Kuu-le Isä Tai-vaan

Soi-ta ja lau-la

Sa-ta-tu-hat-ta täh-teä lois-taa

Niin kuin tuu-li

Mää -lau-lu

Lei-pä on tuo-re ja läm-min

Las-ki-ai-nen las-ke-taan

Lei-pu-ri Hii-va

Tu-le kans-sa-ni, Her-ra Jee-sus

An-na en-ke-lei-tä