Ku-mi-an-kan met-säs-tys
Toimi, Tuuli, Taito ja Toivo tut-ki-vat mitä suulla voi tehdä.
Sel-vi-tä teh-tä-vät ja pelaa ku-mi-an-kan met-säs-tys-pe-li-ä.

Apua! Ham-mas-peik-ko-ja!
Kuinka monta ham-mas-ta si-nul-la on?
Testaa myös no-peu-te-si. Kuinka monta ham-mas-peik-ko-a saat kiinni?

Kir-jai-met se-kai-sin
Taiton hattu len-näh-ti ulos ik-ku-nas-ta.
Sel-vi-tä oi-ke-at kir-jai-met ja auta Taitoa löy-tä-mään hat-tun-sa.

Et-sin-tä-par-ti-on et-sin-tä-pe-li
Taito tietää monta faktaa suusta.
Lue ja kuun-te-le ta-ri-na ja pelaa et-sin-tä-pe-li-ä.

Tu-los-ta ja vä-ri-tä
Klik-kaa kuvaa ja avaa tu-los-tet-ta-va tie-dos-to uu-teen ik-ku-naan.
Voit pyytää ai-kui-sel-ta apua.


Takaisin etusivulle