Hel-lun-tai

Pyhän hengen o-do-tus

Ru-koil-kaa

Lau-la-kaa

Ju-ma-lan kansan ko-ti-i-kä-vä

Hyvä paimen

Y-lös-nous-seen to-dis-ta-jia

Pää-si-äi-nen

Pal-mu-sun-nun-tai

Kär-si-myk-sen sun-nun-tai

Ma-ri-an il-mes-tys-päi-vä

Jeesus pahan voit-ta-ja

Ru-ko-us ja usko

Au-ti-o-maan sun-nun-tai

Las-ki-ai-nen

Kyl-ve-tään sa-no-ja

Armo on lahja

Kynt-ti-län-päi-vä 

Kaste ja kasteen mer-ki-tys 

Takaisin etusivulle