Maija Mai-to-la löytää tutin
Kun pieni ih-mi-nen itkee,
koko maa-il-ma menee se-kai-sin.

Markus Mai-ni-o ra-ken-taa tur-va-pai-kan
Ko-dit-to-muu-des-ta pääsee muu-ta-mal-la soh-va-tyy-nyl-lä
ja ui-ma-pat-jal-la, luulee Markus Mai-ni-o.

Sinä opit, Maija Mai-to-la
Ei haittaa, vaikka ei heti osaa.
Kaik-ke-a voi har-joi-tel-la.

Uusia tut-tu-ja, Maija Mai-to-la
Ei haittaa vaikka ensin jän-nit-tää.

Markus Mai-ni-o jär-jes-tää luon-to-ret-ken
Va-rus-teet ovat tär-ke-ät, mutta
kaik-kein tär-kein-tä on eväät.

Maija Mai-to-la kaataa mai-to-la-sin
Tänään Maija Mai-to-lal-la on paha päivä.
On-nek-si Popo Pon-te-va tulee kylään.

Markus Mai-ni-o on kova jätkä
Markus Mainio ei ha-lu-a en-ke-li-hei-jas-tin-ta,
koska se on liian lälly.

Markus Mai-ni-o ja voi-ma-too-sa
Markus Maino löytää mum-mo-lan vin-til-tä
sa-la-pe-räi-sen laa-ti-kon.


Takaisin etusivulle